تاریخ : پنج شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۴۰۰ 27 ذو الحجة 1442 Thursday, 5 August , 2021
3

اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز اعلام شد!

 • کد خبر : 9648
 • 18 خرداد 1400 - 10:16
اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای شهر تبریز اعلام شد!
اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز از سوی فرمانداری تبریز اعلام شد.

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز به شرح زير مي باشد:
– ۱ آقاي مرتضي آبدار بخشايش فرزند حسن كد نامزد ۱۱۲۱
– ۲ خانم سمانه ابراهيم پورثابت فرزند عبدالاحد كد نامزد ۱۱۲۴
– ۳ آقاي حميد ابراهيم زاده فرزند يحيي كد نامزد ۱۱۲۵
– ۴ آقاي علي ابراهيمي فرزند ستار كد نامزد ۱۱۲۶
– ۵ آقاي رسول ابراهيمي اصل فرزند ابراهيم خليل كد نامزد ۱۱۲۷
– ۶ آقاي جعفر ابراهيمي معروفي فرزند علي كد نامزد ۱۱۲۸
– ۷ خانم فاطمه آب سواران فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۱۲۹
– ۸ خانم خديجه ابوطالبي فرزند فضلعلي كد نامزد ۱۱۴۱
– ۹ آقاي احسن اجتهادي فرزند محسن كد نامزد ۱۱۴۲
– ۱۰ آقاي علي آجودان زاده فرزند سيف اله كد نامزد ۱۱۴۶
– ۱۱ آقاي جواد احساني فرزند علي كد نامزد ۱۱۴۷
– ۱۲ آقاي رضا احمدي فرزند على اصغر كد نامزد ۱۱۴۹
۱۳- خانم معصومه احمدي فرزند حسين كد نامزد ۱۱۵۱
– ۱۴ آقاي اباصلت احمدي ديزج فرزند دستگير كد نامزد ۱۱۵۲
– ۱۵ آقاي غلامرضا احمدي ملامحمود فرزند اسدالله كد نامزد ۱۱۵۴
– ۱۶ آقاي كمال اديب والا فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۱۵۶
– ۱۷ آقاي علي آذرهوا فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۱۵۷
– ۱۸ آقاي فيروز آذري فر فرزند امير كد نامزد ۱۱۵۸
– ۱۹ آقاي حسين آذري كيان فرزند سلمان كد نامزد ۱۱۵۹
– ۲۰ آقاي حسين اروجي مسقران فرزند الهويردي كد نامزد ۱۱۶۱
– ۲۱ آقاي سيدطاهر اسحقي فرزند سيدجواد كد نامزد ۱۱۶۴
– ۲۲ آقاي رسول اسداللهي فرزند يحيي كد نامزد ۱۱۶۵
– ۲۳ آقاي حبيب اسدلوقراخانلو فرزند اسلام كد نامزد ۱۱۶۷
– ۲۴ آقاي بختيار اسدي فرزند اسفنديار كد نامزد ۱۱۶۸
– ۲۵ آقاي شهرام اسدي فرزند فرامرز كد نامزد ۱۱۷۱
– ۲۶ خانم مريم اسكندري اسفهلان فرزند عباس كد نامزد ۱۱۷۲
– ۲۷ خانم فريبا اسگندري فرزند حسن كد نامزد ۱۱۷۴
– ۲۸ آقاي مسعود اسلامي فرزند ايوب كد نامزد ۱۱۷۵
– ۲۹ آقاي اسفنديار اسماعيلي تنباكلو فرزند بختيار كد نامزد ۱۱۷۶
– ۳۰ آقاي محمدحسن اسوتچی فرزند علي كد نامزد ۱۱۷۸
– ۳۱ آقاي امين اشرفي مقصودلو فرزند محبوب كد نامزد ۱۱۷۹
– ۳۲ آقاي امين اصغري فرزند جبرئيل كد نامزد ۱۱۸۱
– ۳۳ آقاي حامد آصفي فرزند صمد كد نامزد ۱۱۸۲
– ۳۴ خانم نازيلا آصفي فرزند حيدرعلي كد نامزد۱۱۸۴
– ۳۵ آقاي سيدمحمدعلي اعلمي فرزند سيدمحمد كد نامزد ۱۱۸۵
– ۳۶ آقاي احمد افتخاري عنصرودي فرزند محمد كد نامزد ۱۱۸۶
– ۳۷ خانم منيره افراشته فرزند حسن كد نامزد ۱۱۸۷
– ۳۸ آقاي محمد آقاپور فرزند بهلول كد نامزد ۱۱۹۲
– ۳۹ آقاي ياسين آقاجان زاده فرزند فرمان كد نامزد ۱۱۹۴
– ۴۰ آقاي فرزاد آقازاده فرزند عيسي كد نامزد ۱۱۹۵
– ۴۱ آقاي مسعود آقائي فرزند ارسلان كد نامزد ۱۱۹۶
– ۴۲ آقاي مهرداد آقائي فرزند احمد كد نامزد ۱۱۹۷
– ۴۳ آقاي علي اكبر اكبرزاده فرزند حسن كد نامزد ۱۱۹۸
– ۴۴ آقاي فريدون اكبرنيا فرزند جمشيد كد نامزد ۱۲۱۱
– ۴۵ آقاي حسن اكبري فرزند ابوالفضل كد نامزد ۱۲۱۲
– ۴۶ آقاي محمدعلي اكبري فرزند حمزه علي كد نامزد ۱۲۱۴
– ۴۷ آقاي محمد آلهياري فرزند علي كد نامزد ۱۲۱۶
– ۴۸ آقاي ناصر امامعلي پور فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۲۱۸
– ۴۹ آقاي قادر امامي فرزند محمد كد نامزد ۱۲۱۹
– ۵۰ آقاي وحيد اماني فرزند توكل كد نامزد ۱۲۲۱

– ۵۱ آقاي حسن امراه پور فرزند اميد كد نامزد ۱۲۲۶
– ۵۲ آقاي يوسف اميد فرزند خداكرم كد نامزد ۱۲۲۷
– ۵۳ آقاي محمدجواد اميدوار فرزند علي عباس كد نامزد ۱۲۲۸
– ۵۴ آقاي سيدحافظ اميرآزاد فرزند سيدابراهيم كد نامزد ۱۲۲۹
– ۵۵ آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد ۱۲۴۱
– ۵۶ آقاي بهرنگ اميري فرزند محمد كد نامزد ۱۲۴۴
– ۵۷ آقاي سعيد اميني آحور فرزند جعفر كد نامزد ۱۲۴۵
– ۵۸ آقاي مهدي اميني اسفنجاني فرزند حيدر كد نامزد ۱۲۴۶
– ۵۹ آقاي رضا انتخابي فرزند سلمان كد نامزد ۱۲۴۷
– ۶۰ آقاي مهدي انتظارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد ۱۲۴۸
– ۶۱ آقاي مختار اندرياني فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۲۴۹
– ۶۲ خانم سونيا انديش فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۲۵۱
– ۶۳ آقاي حسن انواري اسبقراني فرزند ناصر كد نامزد ۱۲۵۲
– ۶۴ آقاي محمدرضا آهنكوب آذر فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۲۵۴
– ۶۵ آقاي فريدون بابائي اقدم فرزند علي كد نامزد ۱۲۵۵
– ۶۶ خانم سولماز بازه فرزند الهويردي كد نامزد ۱۲۵۷
– ۶۷ آقاي اكبر باصركوچه باغ فرزند اصغر كد نامزد ۱۲۵۸
– ۶۸ آقاي محمد باغبان خطيبي فرزند كاظم كد نامزد ۱۲۵۹
– ۶۹ آقاي سجاد باقرزاده فرزند محمد كد نامزد ۱۲۶۲
– ۷۰ خانم سيده فرناز باهرنيا فرزند ميرجعفر كد نامزد ۱۲۶۶
– ۷۱ خانم سميرا بايرامي فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۲۶۷
– ۷۲ آقاي ياسين بجاني فرزند علي كد نامزد ۱۲۶۸
– ۷۳ خانم وحيده برزگرآقاعلي فرزند محمدباقر كد نامزد ۱۲۷۱
– ۷۴ آقاي حسن برزگري فرزند محمداسحق كد نامزد ۱۲۷۲
– ۷۵ آقاي رسول برگي خلجان فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۲۷۵
– ۷۶ آقاي نادر بگي فرزند محمد كد نامزد ۱۲۷۷
– ۷۷ آقاي رضا بنائي فرزند جبرائيل كد نامزد ۱۲۷۸
– ۷۸ آقاي ايوب بني نصرت فرزند سيف الله كد نامزد ۱۲۷۹
– ۷۹ خانم رعنا بهاري فرزند عين اله كد نامزد ۱۲۸۱
– ۸۰ آقاي ابوالفضل بهرا فرزند بهلول كد نامزد ۱۲۸۲
– ۸۱ خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد ۱۲۸۴
– ۸۲ آقاي حامد بهروز فرزند حسين كد نامزد ۱۲۸۵
– ۸۳ آقاي هوشنگ پاكدل صمدي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۸۹
– ۸۴ خانم محدثه پورابراهيم فرزند علي كد نامزد ۱۲۹۱
– ۸۵ آقاي محمود پورباقريان آخوني فرزند حبيب كد نامزد ۱۲۹۲
– ۸۶ آقاي علي پورحسين فرزند عيسي كد نامزد ۱۲۹۴
– ۸۷ آقاي محمد پوررفائي فرزند رضا كد نامزد ۱۲۹۵
– ۸۸ خانم مريم پورشريفي فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۲۹۶
– ۸۹ آقاي هادي پورعلي خرمالو فرزند عزت اله كد نامزد ۱۲۹۷
– ۹۰ آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد ۱۲۹۸
– ۹۱ آقاي عادل پورقربان فرزند يونس كد نامزد ۱۲۹۹
– ۹۲ آقاي اياز پورممي لجين فرزند كنطو كد نامزد ۱۴۱۱
– ۹۳ آقاي حامد پورمند فرزند محمد كد نامزد ۱۴۱۲
– ۹۴ آقاي قادر پورنصيري فرزند عزيزاله كد نامزد ۱۴۱۴
– ۹۵ آقاي رسول پورنعمت فرزند جواد كد نامزد ۱۴۱۵
– ۹۶ آقاي رحيم پوري فرزند حسنعلي كد نامزد ۱۴۱۷
– ۹۷ آقاي رضا پوريامنش فرزند رسول كد نامزد ۱۴۱۸
– ۹۸ آقاي هاتف پوريانسب فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۴۱۹
– ۹۹ آقاي جابر پيراهنيان فرزند كاظم كد نامزد ۱۴۲۱
– ۱۰۰ آقاي موسي پيرزادسار فرزند بايرامعلي كد نامزد ۱۴۲۴
۱۰۱- آقاي مجيد پيرزاده فرزند امير كد نامزد ۱۴۲۵
– ۱۰۲ آقاي محمدحسين پيكاني فرزند محمد كد نامزد ۱۴۲۶

– ۱۰۳ آقاي نادر تاري برازين فرزند غفار كد نامزد ۱۴۲۸
– ۱۰۴ خانم فرزانه تقوي دغدغان فرزند زين العابدين كد نامزد ۱۴۲۹
– ۱۰۵ آقاي احمد تقوي كارترپ فرزند حسين كد نامزد ۱۴۴۱
– ۱۰۶ آقاي حسين تقي زاده آقبلاغ فرزند منصور كد نامزد ۱۴۴۵
– ۱۰۷ آقاي غلامرضا توحيدي اقدم فرزند حميد كد نامزد ۱۴۴۶
– ۱۰۸ آقاي مهرداد توكلي اسكوئي فرزند مهدي كد نامزد ۱۴۴۷
– ۱۰۹ آقاي علي رضا جامع فر فرزند صادق كد نامزد ۱۴۴۸
– ۱۱۰ آقاي آرش جبارزاده مسن فرزند مختار كد نامزد ۱۴۵۱
– ۱۱۱ آقاي اميد جباري فرزند اصغر كد نامزد ۱۴۵۲
– ۱۱۲ آقاي غلامرضا جباري فرزند اصلان كد نامزد ۱۴۵۴
– ۱۱۳ آقاي امير جباري اسكنداني فرزند ايوب كد نامزد ۱۴۵۵
– ۱۱۴ آقاي مختار جباري كهنه شهري فرزند خداداد كد نامزد ۱۴۵۶
– ۱۱۵ آقاي خليل جبرئيل زاده فرزند حسن كد نامزد ۱۴۵۷
– ۱۱۶ آقاي آرش جبلي مقدم فرزند يوسف كد نامزد ۱۴۵۸
– ۱۱۷ آقاي سعيد جديري علاف كار فرزند حميد كد نامزد ۱۴۵۹
– ۱۱۸ آقاي مجتبي جعفرزاده فرزند هاشم كد نامزد ۱۴۶۲
– ۱۱۹ آقاي اباذر جعفري فرزند عبدالعلي كد نامزد ۱۴۶۴
– ۱۲۰ آقاي رضا جعفري فرزند عشقعلي كد نامزد ۱۴۶۵
– ۱۲۱ آقاي محمد جعفري فرزند حسن كد نامزد ۱۴۶۶
– ۱۲۲ آقاي محمدحسين جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد ۱۴۶۷
– ۱۲۳ آقاي مهدي جعفري بشير فرزند اصغر كد نامزد ۱۴۶۸
– ۱۲۴ آقاي مقصود جعفري مشاهير فرزند قربان كد نامزد ۱۴۶۹
– ۱۲۵ خانم سكينه جلالي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۴۷۱
– ۱۲۶ آقاي علي جليل پور فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۲
– ۱۲۷ آقاي ياشار جمالي پيغان فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۶
– ۱۲۸ خانم ليلا جمشيدنشان اصل فرزند حسين كد نامزد ۱۴۷۷
– ۱۲۹ آقاي علي جهاني فرزند نوراله كد نامزد ۱۴۷۸
– ۱۳۰ آقاي حسين جوادي فرزند عباسقلي كد نامزد ۱۴۷۹
– ۱۳۱ خانم معصومه جودت ساتلميش فرزند خسرو كد نامزد ۱۴۸۱
– ۱۳۲ خانم فريده چلبيانلوويجويه فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۴۸۲
– ۱۳۳ آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوط كد نامزد ۱۴۸۴
– ۱۳۴ خانم آفتاب چوبدار فرزند محمد كد نامزد ۱۴۸۶
– ۱۳۵ آقاي ايرج چوبدار فرزند محمد كد نامزد ۱۴۸۷
– ۱۳۶ آقاي فرزاد حاتمي كويچ فرزند خان اوغلان كد نامزد ۱۴۸۸
– ۱۳۷ آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۴۸۹
– ۱۳۸ آقاي يوسف حاجي پور فرزند رزاق كد نامزد ۱۴۹۱
– ۱۳۹ آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد ۱۴۹۲
– ۱۴۰ آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۴۹۴
– ۱۴۱ خانم ناهيده حاجي عليلو فرزند بهروز كد نامزد ۱۴۹۵
– ۱۴۲ آقاي شاهين حاجي نژاد فرزند تراب كد نامزد ۱۴۹۷
– ۱۴۳ آقاي رضا حبيبي فرزند رسول كد نامزد ۱۴۹۸
– ۱۴۴ آقاي حبيب حسينقلي زاده فرزند نصرت كد نامزد ۱۵۱۲
– ۱۴۵ آقاي سيداحمد حسيني زاد فرزند ميراسمعيل كد نامزد ۱۵۱۵
– ۱۴۶ خانم اكرم حضرتي ليلان فرزند فريدون كد نامزد ۱۵۱۶
– ۱۴۷ آقاي شهرام حضي زاده فرد فرزند زين العابدين كد نامزد ۱۵۱۷
– ۱۴۸ آقاي علي حقي فرزند اروج كد نامزد ۱۵۱۸
– ۱۴۹ آقاي حسين حلاج حساس فرزند حميد كد نامزد ۱۵۱۹
– ۱۵۰ آقاي كيوان حيدريان مينق فرزند قدرت كد نامزد ۱۵۲۲
– ۱۵۱ آقاي علي حيدري منور فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۵۲۴
– ۱۵۲ آقاي ناصر حيدري يوسف آباد فرزند ابوالفتح كد نامزد ۱۵۲۵

– ۱۵۳ آقاي هادي خالقي اسكوئي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۲۶
– ۱۵۴ آقاي ميثم خبازي نژادحقي فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۵۴۲
– ۱۵۵ آقاي رحمان خجسته پارسا فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۴۴
– ۱۵۶ خانم شبنم خداخواه املش فرزند عزت اله كد نامزد ۱۵۴۵
– ۱۵۷ آقاي جمشيد خدادادي فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۵۴۶
– ۱۵۸ خانم صفيه خديو فرزند جليل كد نامزد ۱۵۴۷
– ۱۵۹ آقاي حسن خردمنداسكندر فرزند محمد كد نامزد ۱۵۴۸
– ۱۶۰ آقاي فرهاد خسروي فرزند احدآقا كد نامزد ۱۵۴۹
– ۱۶۱ آقاي علي خلفي فرزند محمد كد نامزد ۱۵۵۱
– ۱۶۲ آقاي وحيد خوش الحان فرزند مختار كد نامزد ۱۵۵۲
– ۱۶۳ آقاي حسن خوئي فرزند يداله كد نامزد ۱۵۵۴
– ۱۶۴ آقاي مهدي داداشي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۵۵۶
– ۱۶۵ آقاي حسين داناي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۵۵۸
– ۱۶۶ خانم شهرزاد دانش فر فرزند بهرام كد نامزد ۱۵۵۹
– ۱۶۷ آقاي ابراهيم داودي تبريزي فرزند محمود كد نامزد ۱۵۶۱
– ۱۶۸ خانم ليلا دائي فرزند رحيم كد نامزد ۱۵۶۲
– ۱۶۹ آقاي سعيد دباغ نيكوخصلت فرزند حسن كد نامزد ۱۵۶۴
– ۱۷۰ آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد ۱۵۶۵
– ۱۷۱ آقاي يونس درخشاني فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۶۶
– ۱۷۲ آقاي حسين درس خوان فرزند رسول كد نامزد ۱۵۶۷
– ۱۷۳ آقاي حسن درگاهي فرزند خان مراد كد نامزد ۱۵۶۸
– ۱۷۴ خانم لاريسا دلجوفر فرزند مجيد كد نامزد ۱۵۶۹
– ۱۷۵ آقاي ابوالفضل دهقان فرزند حسن كد نامزد ۱۵۷۵
– ۱۷۶ آقاي كريم دهقان فرزند احمد كد نامزد ۱۵۷۶
– ۱۷۷ آقاي مقصود دهقان فرزند سولدوز كد نامزد ۱۵۷۷
– ۱۷۸ آقاي روح اله دهقان نژاد فرزند جعفر كد نامزد ۱۵۷۸
– ۱۷۹ خانم شادي دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد ۱۵۷۹
– ۱۸۰ خانم هديه دواتگرايراني زاد فرزند صمد كد نامزد ۱۵۸۱
– ۱۸۱ آقاي حسين دوچرخه ساز فرزند شهنام كد نامزد ۱۵۸۲
– ۱۸۲ آقاي رضا دين پرور فرزند صفر كد نامزد ۱۵۸۴
– ۱۸۳ آقاي بهزاد رادان فرزند فيروز كد نامزد ۱۵۸۵
– ۱۸۴ آقاي عباسعلي رادي زنوز فرزند يداله كد نامزد ۱۵۸۶
– ۱۸۵ آقاي علي راستي فرزند عبدالمحمد كد نامزد ۱۵۸۷
– ۱۸۶ آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد ۱۵۸۸
– ۱۸۷ خانم عاطفه ربوضآبادي فرزند كريم كد نامزد ۱۵۸۹
– ۱۸۸ آقاي سجاد رجبي فرزند محبتعلي كد نامزد ۱۵۹۱
– ۱۸۹ خانم آرزو رحيمي فرزند محمد كد نامزد ۱۵۹۴
– ۱۹۰ آقاي حجت رستم پور فرزند محمدرسول كد نامزد۱۵۹۵
– ۱۹۱ آقاي غلامعلي رستم پور فرزند عبدالله كد نامزد ۱۵۹۶
– ۱۹۲ آقاي مجيد رستمي فرزند طرلان كد نامزد ۱۵۹۷
– ۱۹۳ آقاي محمد رستمي فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۵۹۸
– ۱۹۴ آقاي ناصر رسول زاده جدي فرزند رضا كد نامزد ۱۶۱۱
– ۱۹۵ آقاي محمد رسولي فرزند احمد كد نامزد ۱۶۱۲
– ۱۹۶ آقاي امين رسولي گجين فرزند وهاب كد نامزد ۱۶۱۵
– ۱۹۷ آقاي روح اله رشيدكرشان فرزند حمداله كد نامزد ۱۶۱۶
– ۱۹۸ آقاي ابوالفضل رشيدي خاتون آباد فرزند الماس كد نامزد ۱۶۱۷
– ۱۹۹ خانم شهناز رضاجو فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۶۱۸
– ۲۰۰ آقاي محمد رضازاده فرزند موسي كد نامزد ۱۶۱۹
۲۰۱- آقاي هادي رضانژاد فرزند احمد كد نامزد ۱۶۲۲
– ۲۰۲ آقاي مجيد رضائي بصيري فرزند صمد كد نامزد ۱۶۲۴
– ۲۰۳ آقاي علي رنجبر فرزند حاتم كد نامزد ۱۶۲۶
– ۲۰۴ آقاي علي رنجبر فرزند حيدر كد نامزد ۱۶۲۷
– ۲۰۵ آقاي عليرضا رنجي پور فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۶۲۸
– ۲۰۶ آقاي مجيد رهبرشيربازو فرزند احمد كد نامزد ۱۶۲۹

– ۲۰۷ خانم سميه رهنماي تدين آذر فرزند فولاد كد نامزد ۱۶۴۱
– ۲۰۸ آقاي فرهاد روشني فرزند سيف اله كد نامزد ۱۶۴۲
– ۲۰۹ خانم سميرا رونق ششكلاني فرزند رحيم كد نامزد ۱۶۴۴
– ۲۱۰ آقاي احمد زارعي فرزند قبلعلي كد نامزد ۱۶۴۸
– ۲۱۱ آقاي حسين زارعي فرزند باقر كد نامزد ۱۶۴۹
– ۲۱۲ آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد ۱۶۵۱
– ۲۱۳ آقاي موسي زارعي حاجى فرزند يوسف كد نامزد ۱۶۵۲
– ۲۱۴ آقاي حميد زارعي چايكندي فرزند امين كد نامزد ۱۶۵۴
– ۲۱۵ آقاي بهنام زاهد فرزند علي كد نامزد ۱۶۵۵
– ۲۱۶ آقاي سيدكاظم زعفرانچیلر فرزند ميرداود كد نامزد ۱۶۵۷
– ۲۱۷ آقاي موسي زلفي فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۶۵۸
– ۲۱۸ آقاي محمد زينالي فرزند جواد كد نامزد ۱۶۶۱
– ۲۱۹ آقاي فيروز زينالي سرابي فرزند محمدحسن كد نامزد ۱۶۶۴
– ۲۲۰ آقاي مهدي ساعي فرزند غريب كد نامزد ۱۶۶۵
– ۲۲۱ آقاي هادي سامبراني فرزند اصغر كد نامزد ۱۶۶۷
– ۲۲۲ آقاي كريم سامبراني سامبران فرزند فرمان كد نامزد ۱۶۶۸
– ۲۲۳ خانم زهرا سجادي خسروشاهي فرزند ايوب كد نامزد ۱۶۶۹
– ۲۲۴ آقاي علي سجاهر فرزند محمد كد نامزد ۱۶۷۱
– ۲۲۵ خانم رقيه سردارپور فرزند حيدرقلي كد نامزد ۱۶۷۲
– ۲۲۶ آقاي حسن سرمستي فرزند خانلار كد نامزد ۱۶۷۴
– ۲۲۷ آقاي امير سعدلونيا فرزند منوچهر كد نامزد ۱۶۷۶
– ۲۲۸ آقاي عليرضا سلاطين فرزند قلي كد نامزد ۱۶۷۷
– ۲۲۹ آقاي صياد سلطاني فرزند حسن كد نامزد ۱۶۷۹
– ۲۳۰ خانم فاطمه سلماسي فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۶۸۱
– ۲۳۱ آقاي حسين سليمي فرزند بهمن كد نامزد ۱۶۸۴
– ۲۳۲ آقاي مهران سليمي فرزند سليم كد نامزد ۱۶۸۵
– ۲۳۳ آقاي مهدي سليمي عنصرودي فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۶۸۶
– ۲۳۴ آقاي كيومرث سهرابي فرزند محمدتقي كد نامزد ۱۶۸۷
– ۲۳۵ آقاي ميرعلي سيدي فرزند ميراسماعيل كد نامزد ۱۶۹۱
– ۲۳۶ آقاي قربان سيفي فرزند غلامحسن كد نامزد ۱۶۹۲
– ۲۳۷ آقاي يوسف سيفي پورمقدم طيول فرزند مرشد كد نامزد ۱۶۹۴
– ۲۳۸ آقاي علي شامي نژاد فرزند امامعلي كد نامزد ۱۶۹۵
– ۲۳۹ آقاي حميد شاه ويردي صوفياني فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۶۹۷
– ۲۴۰ آقاي سجاد شايا فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۶۹۸
– ۲۴۱ خانم آيلار شايق تركداري فرزند حسين كد نامزد ۱۶۹۹
– ۲۴۲ آقاي رضا شريف زاده فرزند يوسف كد نامزد ۱۷۱۴
– ۲۴۳ آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد ۱۷۱۵
– ۲۴۴ آقاي علي شريفي فرزند اروج كد نامزد ۱۷۱۶
– ۲۴۵ خانم زينب شريفي آلمالو فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۷۱۷
– ۲۴۶ آقاي جواد ششگلاني فرزند علي كد نامزد ۱۷۱۸
– ۲۴۷ آقاي داود شعباني فرد فرزند غلام كد نامزد ۱۷۱۹
– ۲۴۸ آقاي اكتاي شفيعي فسقنديس فرزند پرويز كد نامزد ۱۷۲۱
– ۲۴۹ آقاي داريوش شكوهي فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۷۲۲
– ۲۵۰ آقاي شهرام شكيبائي فرزند حسين كد نامزد ۱۷۲۴
– ۲۵۱ آقاي اشكان شمالي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۷۲۵
– ۲۵۲ آقاي مرتضي شمسي آقاعلي فرزند اروجعلي كد نامزد ۱۷۲۶
– ۲۵۳ آقاي محمدعلي شهاب زاد فرزند لطفعلي كد نامزد ۱۷۲۷
– ۲۵۴ آقاي مهدي شهابي فرزند علي كد نامزد ۱۷۲۸
– ۲۵۵ آقاي مهدي شهبازي فرزند نوراله كد نامزد ۱۷۲۹
– ۲۵۶ خانم نسيم شهير فرزند بهمن كد نامزد ۱۷۴۲
– ۲۵۷ خانم سانيا شهين باهر فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۷۴۴
– ۲۵۸ آقاي سيدمحمد شيخ الاسلامي فرزند ميريوسفعلي كد نامزد ۱۷۴۶

– ۲۵۹ آقاي شهرام شيرخاني ميداني فرزند جعفر كد نامزد ۱۷۴۷
– ۲۶۰ آقاي مهدي شيردل ملامحمود فرزند عبداله كد نامزد ۱۷۴۸
– ۲۶۱ خانم نسيم شيري پورچرلو فرزند همت كد نامزد ۱۷۴۹
– ۲۶۲ خانم زهرا شيري سراي فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۱
– ۲۶۳ آقاي كريم صادق زاده تبريزي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۵۲
– ۲۶۴ خانم سيده نازيلا صادقي فرزند سيدرضا كد نامزد ۱۷۵۴
– ۲۶۵ آقاي احد صادقي مقبره فرزند كاظم كد نامزد ۱۷۵۵
– ۲۶۶ آقاي رشيد صالح پور فرزند رحمن كد نامزد ۱۷۵۶
– ۲۶۷ آقاي رضا صبري فرزند ولي كد نامزد ۱۷۵۷
– ۲۶۸ آقاي هادي صبورنعمت آباد فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۸
– ۲۶۹ آقاي رضا صبوري فرزند علي كد نامزد ۱۷۵۹
– ۲۷۰ آقاي ولي صداقتي چچکلو فرزند ايوب كد نامزد ۱۷۶۱
– ۲۷۱ آقاي محمدعلي صديقي علاء فرزند محمد كد نامزد ۱۷۶۲
– ۲۷۲ آقاي موسي صفائي كورعباسلو فرزند امامويردي كد نامزد ۱۷۶۴
– ۲۷۳ آقاي مهدي صفري پيغان فرزند فريدون كد نامزد ۱۷۶۵
– ۲۷۴ آقاي محمد صمدي فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۷۶۶
– ۲۷۵ خانم پريا صمدي پرويزنژاد فرزند صمد كد نامزد ۱۷۶۸
– ۲۷۶ آقاي سعيد طريقتي خواجه ديزج فرزند قربان كد نامزد ۱۷۷۱
– ۲۷۷ آقاي سيدهادي طه فرزند سيدولي كد نامزد ۱۷۷۲
– ۲۷۸ خانم سولماز طهمورثي سقين سرا فرزند جليل كد نامزد ۱۷۷۴
– ۲۷۹ آقاي عليرضا طهمورثي سقين سرا فرزند طهمز كد نامزد ۱۷۷۵
– ۲۸۰ آقاي بهنام طيب نيا فرزند قلي كد نامزد ۱۷۷۶
– ۲۸۱ آقاي حسن ظهيري يوسف آباد فرزند بابا كد نامزد ۱۷۷۸
– ۲۸۲ آقاي شجاء عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد ۱۷۷۹
– ۲۸۳ آقاي سجاد عبادپور فرزند بيوك آقا كد نامزد ۱۷۸۲
– ۲۸۴ آقاي مهدي عبادي فرزند قادر كد نامزد ۱۷۸۴
– ۲۸۵ خانم مريم عباس زاداصل فرزند حسين كد نامزد ۱۷۸۵
– ۲۸۶ آقاي محمدعلي عباس زاده يوسفي فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۸۶
– ۲۸۷ آقاي رضا عباس نژاد فرزند قادر كد نامزد ۱۷۸۷
– ۲۸۸ خانم معصومه عبدالعلي پوراصل جاني فرزند يعقوب كد نامزد ۱۷۸۹
– ۲۸۹ آقاي غلامرضا عبداله زاده بقائي فرزند احمد كد نامزد ۱۷۹۱
– ۲۹۰ آقاي علي عبدلي فرزند فيروز كد نامزد ۱۷۹۲
– ۲۹۱ آقاي علي عدلي فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۹۵
– ۲۹۲ آقاي ابوالحسن عزتي فرزند محمد كد نامزد ۱۷۹۶
– ۲۹۳ آقاي محمدباقر عسكرنيا فرزند رضا كد نامزد ۱۷۹۷
– ۲۹۴ آقاي سعيد عظيم زاده فرزند داود كد نامزد ۱۷۹۸
– ۲۹۵ آقاي ابراهيم عظيمي آقداش فرزند خليل كد نامزد ۱۷۹۹
– ۲۹۶ آقاي فرخ عظيمي حسني فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۸۱۱
– ۲۹۷ آقاي علي علمي جيقه فرزند حميد كد نامزد ۱۸۱۴
– ۲۹۸ آقاي كريم علي اكبري لاهوت فرزند صمد كد نامزد ۱۸۱۵
– ۲۹۹ آقاي حسين علييائي فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۸۱۶
– ۳۰۰ آقاي رضا علي پور فرزند رحمان كد نامزد ۱۸۱۷
– ۳۰۱ آقاي محرم عليزاده فرزند كامران كد نامزد ۱۸۱۸
– ۳۰۲ آقاي محمد عليزادهءمقدم قراگوني فرزند احمد كد نامزد ۱۸۱۹
– ۳۰۳ آقاي جاويد عليلو فرزند نوروز كد نامزد ۱۸۲۱
– ۳۰۴ آقاي جواد عيوضي فرزند محرم كد نامزد ۱۸۲۴
– ۳۰۵ آقاي محمد غريبي فرزند عقيل كد نامزد ۱۸۲۵
– ۳۰۶ آقاي شاهين غزنوي فرزند شهريار كد نامزد ۱۸۲۶
– ۳۰۷ خانم حكيمه غفوري فرزند غفور كد نامزد ۱۸۲۷
– ۳۰۸ آقاي روح اله غلامي فرزند محمد كد نامزد ۱۸۲۸
– ۳۰۹ خانم زهرا غلامي هراب فرزند عليقلي كد نامزد ۱۸۲۹
– ۳۱۰ آقاي ناصر غيوري فرزند حسين كد نامزد ۱۸۴۱

– ۳۱۱ آقاي رامين فاتح فرزند كريم كد نامزد ۱۸۴۲
– ۳۱۲ آقاي سعيد فاتح حسين آباد فرزند قربان كد نامزد ۱۸۴۴
– ۳۱۳ خانم اشرف السادات فاطمي نسب سرخابي فرزند سيدحسن كد نامزد ۱۸۴۵
– ۳۱۴ آقاي بابك فتحي فرزند محرم كد نامزد ۱۸۴۶
– ۳۱۵ آقاي جواد فتحي فرزند علي كد نامزد ۱۸۴۷
– ۳۱۶ آقاي مهدي فتوت شاكري فرزند حسين كد نامزد ۱۸۴۸
– ۳۱۷ آقاي حامد فتوت شاهمرسي فرزند مروت كد نامزد ۱۸۴۹
– ۳۱۸ آقاي امير فراهانچی فرزند جلال كد نامزد ۱۸۵۲
– ۳۱۹ آقاي پوريا فراهانچی فرزند جلال كد نامزد ۱۸۵۴
– ۳۲۰ آقاي حامد فرتاشيان فر فرزند محمدباقر كد نامزد ۱۸۵۵
– ۳۲۱ آقاي حامد فرج پورباسمنج فرزند يونس كد نامزد ۱۸۵۶
– ۳۲۲ آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد ۱۸۵۷
– ۳۲۳ آقاي بابك فرهنگي فرزند حسن كد نامزد ۱۸۶۱
– ۳۲۴ خانم زهرا فرهي فر فرزند علي كد نامزد ۱۸۶۴
– ۳۲۵ آقاي محمدرضا فريدي خطيبي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۸۶۵
– ۳۲۶ خانم سيما فريورراد فرزند حمزه علي كد نامزد ۱۸۶۶
– ۳۲۷ آقاي مهدي فولادوند فرزند يعقوب كد نامزد ۱۸۶۷
– ۳۲۸ آقاي وحيد قاسم پور فرزند بشير كد نامزد ۱۸۷۱
– ۳۲۹ آقاي رامين قاسمزاده فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۲
– ۳۳۰ آقاي ايرج قاسمي فرزند كاظم كد نامزد ۱۸۷۴
– ۳۳۱ آقاي محمد قاسمي بيرق فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۵
– ۳۳۲ خانم تركان قاسمي ترگاني فرزند قاسم كد نامزد ۱۸۷۶
– ۳۳۳ آقاي وحيد قاسمي مياردان فرزند سلمان كد نامزد ۱۸۷۷
– ۳۳۴ آقاي مهدي قانع سهرقه فرزند حسين كد نامزد ۱۸۷۸
– ۳۳۵ آقاي پاشا قره باغي فرزند حسين كد نامزد ۱۸۸۱
– ۳۳۶ آقاي ودود قره باغي ملكي فرزند سليمان كد نامزد ۱۸۸۲
– ۳۳۷ خانم عزيزه قره زاده فرزند الياس كد نامزد ۱۸۸۵
– ۳۳۸ آقاي فريد قشلاقي فرزند ناصر كد نامزد ۱۸۸۶
– ۳۳۹ آقاي امير قشوني فرزند اكبر كد نامزد ۱۸۸۷
– ۳۴۰ آقاي بيت اله قصابي فرزند حمداله كد نامزد ۱۸۸۹
– ۳۴۱ آقاي محمدرضا قلي پورفلاحي فرزند علي رضا كد نامزد ۱۸۹۱
– ۳۴۲ آقاي بابك قلي زاده بهيار فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۸۹۴
– ۳۴۳ آقاي ناصر قنبري فرزند فيضاله كد نامزد ۱۸۹۶
– ۳۴۴ آقاي ابوالفضل قنبري ارباطان فرزند قنبر كد نامزد ۱۸۹۷
– ۳۴۵ آقاي حسن قنبري آرباطان فرزند قنبر كد نامزد ۱۸۹۸
– ۳۴۶ آقاي حسين كاتبي زاد فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۹۱۱
– ۳۴۷ خانم مريم كاظمي فرزند جعفرصادق كد نامزد ۱۹۱۲
– ۳۴۸ آقاي مرصاد كاظمي ارسي فرزند مسعود كد نامزد ۱۹۱۴
– ۳۴۹ آقاي ميرداود كاظمي زكريا فرزند ميركاظم كد نامزد ۱۹۱۵
– ۳۵۰ آقاي حسين كاظمي محبي فرزند جليل كد نامزد ۱۹۱۶
– ۳۵۱ خانم فاطمه كبارقراملكي فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۱۷
– ۳۵۲ آقاي حسن كريمي آبدار فرزند جواد كد نامزد ۱۹۱۸
– ۳۵۳ آقاي محمدرضا كريمي اصفهاني فرزند مجيد كد نامزد ۱۹۱۹
– ۳۵۴ آقاي امير كوين فرزند موسي كد نامزد ۱۹۲۱
– ۳۵۵ آقاي مصطفي كياني مولان فرزند بخش اله كد نامزد ۱۹۲۲
– ۳۵۶ آقاي محمد گلستان زنگ آباد فرزند علي كد نامزد ۱۹۲۴
– ۳۵۷ آقاي رضا گنجي افسوران فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۹۲۵
– ۳۵۸ آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۹۲۶
– ۳۵۹ آقاي داود گوگاني فرزند غلام رضا كد نامزد ۱۹۲۷
– ۳۶۰ آقاي سيامك لاهوت فرزند سعيد كد نامزد ۱۹۲۸
– ۳۶۱ خانم زهرا لطفي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۹۲۹
– ۳۶۲ آقاي لطيف لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد ۱۹۴۱

– ۳۶۳ آقاي رضا مؤذن زاده فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۹۴۲
– ۳۶۴ خانم آرزو مبصرسردرودي فرزند جواد كد نامزد ۱۹۴۴
– ۳۶۵ آقاي مسعود متين فرزند جليل كد نامزد ۱۹۴۵
– ۳۶۶ آقاي شهاب مجيدي فرزند خسرو كد نامزد ۱۹۴۶
– ۳۶۷ آقاي محمود محرمي فرزند عدالت كد نامزد ۱۹۴۷
– ۳۶۸ آقاي محمدرضا محمدپور فرزند عمران كد نامزد ۱۹۴۸
– ۳۶۹ آقاي حسين محمدپورگلشن آباد فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۹۴۹
– ۳۷۰ آقاي صمد محمدزاده فرزند يعقوب كد نامزد ۱۹۵۲
– ۳۷۱ آقاي محمد محمدزاده فرزند صفرعلى كد نامزد ۱۹۵۴
– ۳۷۲ آقاي محرم محمدزاده قره بلاغ فرزند محمود كد نامزد ۱۹۵۵
– ۳۷۳ آقاي آرش محمدزاده كردلر فرزند علي كد نامزد ۱۹۵۶
– ۳۷۴ آقاي ميثم محمدنژاد فرزند عليرضا كد نامزد ۱۹۵۷
– ۳۷۵ آقاي حامد محمدي فرزند عبدالخالق كد نامزد ۱۹۵۸
– ۳۷۶ آقاي جعفر محمديان فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۹۵۹
– ۳۷۷ خانم فاطمه محمديان فرزند اسلام كد نامزد ۱۹۶۱
– ۳۷۸ آقاي ياسر محمديان فرزند علي كد نامزد ۱۹۶۲
– ۳۷۹ آقاي بابك محمدي حصارسفلي فرزند صمد كد نامزد ۱۹۶۴
– ۳۸۰ آقاي علي محمدي خانقاهي فرزند قربان كد نامزد ۱۹۶۵
– ۳۸۱ آقاي آيدين محمودعليلو فرزند جابر كد نامزد ۱۹۶۶
– ۳۸۲ آقاي احد محمودي فرزند فيروز كد نامزد ۱۹۶۷
– ۳۸۳ آقاي صابر محمودي فرزند حميد كد نامزد ۱۹۶۸
– ۳۸۴ خانم آزيتا محمودي بنائي فرزند مجيد كد نامزد ۱۹۷۲
– ۳۸۵ آقاي وحيد محمودي سفيدان فرزند موسي كد نامزد ۱۹۷۵
– ۳۸۶ آقاي قادر مختاريان فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۹۷۶
– ۳۸۷ آقاي كيوان مختاري سلطان آباد فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۹۷۷
– ۳۸۸ آقاي جعفر مدبرخاك نژاد فرزند جواد كد نامزد ۱۹۷۸
– ۳۸۹ آقاي نادر مددلو فرزند جمال الدين كد نامزد ۱۹۷۹
– ۳۹۰ آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد ۱۹۸۱
– ۳۹۱ خانم نير مدرس خياباني فرزند كريم كد نامزد ۱۹۸۲
– ۳۹۲ خانم رقيه مدينه دارابي فرزند ظهراب كد نامزد ۱۹۸۴
– ۳۹۳ آقاي غلامعلي مرداني فرزند شيريندل كد نامزد ۱۹۸۵
– ۳۹۴ آقاي حامد مرشدي فرزند داود كد نامزد ۱۹۸۶
– ۳۹۵ آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد ۱۹۸۷
– ۳۹۶ آقاي غلامحسين مسعودي ريحان فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۹۸۸
– ۳۹۷ آقاي بهرام مسلم پورانگرابي فرزند غلام كد نامزد ۱۹۸۹
– ۳۹۸ آقاي يوسف مصرآبادي فرزند محمدابراهيم كد نامزد ۱۹۹۲
– ۳۹۹ آقاي ميرحسين مظلومي اصل شيخلار فرزند ميرمحمد كد نامزد ۱۹۹۴
– ۴۰۰ آقاي بلال معززسقين سرا فرزند عيسي كد نامزد ۱۹۹۵
– ۴۰۱ آقاي جواد مغربي فرزند حميد كد نامزد ۱۹۹۷
– ۴۰۲ آقاي رحمان مفاتحي فرزند علي كد نامزد ۱۹۹۸
– ۴۰۳ خانم مهناز مقبول اقبالي فرزند حسن كد نامزد ۲۱۱۲
– ۴۰۴ آقاي جواد مقتدركارگران فرزند علي كد نامزد ۲۱۱۴
– ۴۰۵ آقاي احد مقصودپور فرزند آلهويردي كد نامزد ۲۱۱۵
– ۴۰۶ آقاي اصغر مكرم كلي كند فرزند سهراب كد نامزد ۲۱۱۶
– ۴۰۷ خانم نازلي مكي فرزند سعيد كد نامزد ۲۱۱۷
– ۴۰۸ آقاي حسين ملكي فرزند يعقوب كد نامزد ۲۱۱۸
– ۴۰۹ خانم فاطمه ملكي فرزند عوضكد نامزد ۲۱۱۹
– ۴۱۰ آقاي مهدي منافي فرزند كريم كد نامزد ۲۱۲۱
– ۴۱۱ آقاي عادل منصوري امين آباد فرزند قادر كد نامزد ۲۱۲۴
– ۴۱۲ آقاي سعيد مهدي پوراسبه قليان فرزند محمد كد نامزد ۲۱۲۵
– ۴۱۳ آقاي احد مهرافروز فرزند حسين كد نامزد ۲۱۲۶
– ۴۱۴ خانم پروانه موسائي فرزند ايوب كد نامزد ۲۱۲۷

– ۴۱۵ آقاي سامان موسائي فرزند ايوب كد نامزد ۲۱۲۸
– ۴۱۶ آقاي سيدهادي موسوي فرزند ميرطالب كد نامزد ۲۱۴۱
– ۴۱۷ آقاي ميرعزيز موسوي صولت آبادي فرزند ميرعلي كد نامزد ۲۱۴۵
– ۴۱۸ آقاي حسن موسي زاده فرزند قدير كد نامزد ۲۱۴۶
– ۴۱۹ آقاي محمدعلي موظفي فرزند جواد كد نامزد ۲۱۴۷
– ۴۲۰ آقاي محمدرضا مولاموردي فرزند رسول كد نامزد ۲۱۴۸
– ۴۲۱ آقاي شهريار ميرزامحمدي فردقراخانلو فرزند يحيي كد نامزد ۲۱۴۹
– ۴۲۲ آقاي مهدي ناصري خشندرق فرزند جواد كد نامزد ۲۱۵۱
– ۴۲۳ خانم آيلار ناظمي فرزند حبيب كد نامزد ۲۱۵۲
– ۴۲۴ آقاي رضا نامي ككاور فرزند مظفر كد نامزد ۲۱۵۴
– ۴۲۵ آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد ۲۱۵۵
– ۴۲۶ آقاي محمد نصرتي فرزند حسين كد نامزد ۲۱۵۷
– ۴۲۷ خانم زهرا نصيري فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۱۵۹
– ۴۲۸ خانم منيژه نصيري فرزند احد كد نامزد ۲۱۶۱
– ۴۲۹ آقاي علي نصيري هانيس فرزند محمدامين كد نامزد ۲۱۶۲
– ۴۳۰ آقاي ناصر نظامي دوست فرزند جواد كد نامزد ۲۱۶۴
– ۴۳۱ آقاي تيرداد نظرانداز فرزند عباس كد نامزد ۲۱۶۵
– ۴۳۲ آقاي اكبر نظري فرزند صفرقلي كد نامزد ۲۱۶۶
– ۴۳۳ خانم رقيه نظري فرزند تيمور كد نامزد ۲۱۶۷
– ۴۳۴ آقاي جمشيد نظمي اديب فرزند علي كد نامزد ۲۱۶۸
– ۴۳۵ خانم حنانه نمدي مالك فرزند صادق كد نامزد ۲۱۶۹
– ۴۳۶ آقاي عليرضا نواي باغبان فرزند مصطفي كد نامزد ۲۱۷۱
– ۴۳۷ آقاي نبي نورپور فرزند يداله كد نامزد ۲۱۷۲
– ۴۳۸ آقاي احد نورپورينگجه فرزند جعفر كد نامزد ۲۱۷۴
– ۴۳۹ آقاي حميدرضا نورمحمدي فرزند گلاب كد نامزد ۲۱۷۵
– ۴۴۰ آقاي سليمان نوري فرزند داود كد نامزد ۲۱۷۶
– ۴۴۱ آقاي ناصر نوري زاده فرزند علي كد نامزد ۲۱۷۷
– ۴۴۲ آقاي رسول نيازي فرزند نادر كد نامزد ۲۱۷۸
– ۴۴۳ آقاي محمدحسين نيك فال آلانق فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۱۷۹
– ۴۴۴ آقاي محمود هادي فرزند مجيد كد نامزد ۲۱۸۱
– ۴۴۵ آقاي پرويز هادي باسمنج فرزند خداويردي كد نامزد ۲۱۸۲
– ۴۴۶ آقاي رسول هاشم زاده فرزند علي كد نامزد ۲۱۸۵
– ۴۴۷ آقاي مصطفي هاشم زادهءمحتشم فرزند حسن كد نامزد ۲۱۸۶
– ۴۴۸ آقاي احسان هريسي فرزند منوچهر كد نامزد ۲۱۹۱
– ۴۴۹ آقاي ابراهيم هوشيار فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۹۴
– ۴۵۰ آقاي داود هوشيارزرنقي فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۹۵
– ۴۵۱ آقاي فرهاد واحدي فرزند جواد كد نامزد ۲۱۹۶
– ۴۵۲ آقاي عارف وطن خواه فرزند پرويز كد نامزد ۲۱۹۷
– ۴۵۳ خانم زهرا ولي پور فرزند تقي كد نامزد ۲۱۹۹
– ۴۵۴ آقاي سيدعلي ولي زاده فرزند سيدجعفر كد نامزد ۲۲۱۲
– ۴۵۵ آقاي بهرام ياوري فرزند نادر كد نامزد ۲۲۱۶
– ۴۵۶ آقاي حبيب يدالهي فرزند علي كد نامزد ۲۲۱۷
– ۴۵۷ آقاي ميرمسعود يزدي اميرخيز فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد ۲۲۱۸
– ۴۵۸ آقاي حسين يعقوبي آذر فرزند يداله كد نامزد ۲۲۱۹
– ۴۵۹ آقاي داود يعقوبي بقا فرزند قربان كد نامزد ۲۲۴۱
– ۴۶۰ آقاي اسماعيل يوسف زاده فرزند بيوك كد نامزد ۲۲۴۶
– ۴۶۱ خانم رقيه يوسفي فرزند صمد كد نامزد ۲۲۴۷
– ۴۶۲ آقاي حسين يوسفي علوي فرزند حميد كد نامزد ۲۲۴۸
– ۴۶۳ آقاي سيدرامين يوسفي فرخي فرزند سيدعلي كد نامزد ۲۲۴۹__

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://rejaletabriz.ir/?p=9648

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 2
 1. شاخص ترین چهره انتخاباتی در کل کشور در استان آذربایجان شرقی در کلان شهر تبریز قرار دارد ایشان مهم ترین و نخبه ترین و اصلح ترین شخص دربین اسامی لیست کاندیداهای انتخاباتی شورای شهر تبریز سال ۱۴۰۰ دکتر رحیم پوری میباشد که حامی تمام اقشار مردم بخصوص طبقه مستضعف و طرفدار حقوق زنان و دشمن ظالمان و رانتخواران و مفسدان میباشد.دکتر رحیم پوری جوانی انقلابی و پیرو خط امام خمینی(ره) و رهبری ،اصلح،توانا و شایسته،مدیر و مدبر و…تایید صلاحیت شد و آمده تا کلان شهر تبریز را آباد و متحول بسوی پیشرفت کند.وقت آن رسیده که سکان پیشرفت شهر را به جوانی باتجربه و بادانش بسپاریم…
  لطفآ جهت آگاهی عزیزان خود هرکدام یک دکتر رحیم پوری باشید و کلیپ ها و رزومه ایشان را انتشار دهید در سطح جامعه.
  انتخابات شورای شهر تبریز ۱۴۰۰-جوانی اصلح،انقلابی و پیرو رهبری،توانا،مدیر و مدبر و….
  دکتر رحیم پوری
  خبر جدید اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،کشور ایران،شهر تبریز
  مهم ترین و نخبه ترین و اصلح ترین شخص دربین اسامی لیست کاندیداهای انتخاباتی شورای شهر تبریز سال ۱۴۰۰ دکتر رحیم پوری میباشد که حامی تمام اقشار مردم بخصوص طبقه مستضعف و طرفدار حقوق زنان و دشمن ظالمان و رانتخواران و مفسدان میباشد.دکتر رحیم پوری جوانی انقلابی و پیرو خط امام خمینی(ره) و رهبری ،اصلح،توانا و شایسته،مدیر و مدبر و…تایید صلاحیت شد و آمده تا کلان شهر تبریز را آباد و متحول بسوی پیشرفت کند.وقت آن رسیده که سکان پیشرفت شهر را به جوانی باتجربه و بادانش بسپاریم…
  لطفآ جهت آگاهی عزیزان خود هرکدام یک رحیم پوری باشید و کلیپ تبلیغاتی ایشان را انتشار دهید.باتشکر
  جهت آشنایی با رزومه جناب آقای دکتر رحیم پوری میتوانید از سایت های زیر دیدن و مطالعه بفرمایید و همچنین میتوانید آدرس سایت های فوق را برای عزیزانتان جهت آشنایی با این جوان توانا و مدیر و مدبر ارسال بفرمایید.
  آدرس آیدی اینستاگرام جناب دکتر رحیم پوری برای ایجاد راه ارتباطی تمامی مردم عزیز با خود ایشان ؛ Dr.r.pouri
  http://www.civilica.com/p/191353
  http://www.armangar.com/user/f004beed
  http://www.siasatmadar.com/politicians/rahim-pouri
  http://www.elmnet.r/eid/R-0020-7075
  http://www.sociology-rahim-pouri.persianblog.ir

 2. مهندس سولماز بازه یکی از شایسته ترین افراد برای حضوردرشورای شهرتبریز بودندکه متاسفانه اعتلافهای بوجودآمده ازبرخی افرادکه نمیخواستند افرادکاراوجویای نام درلیستشان قرارگیرند ووجودخانم مهندس سولمازبازه را برای خودشان رقیب جدی میدیدند باعث پایمال شدن حق این جوان شایسته ونخبه برای شورای شهرتبریز شدند

قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها