تاریخ : جمعه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۰ 28 ربيع ثاني 1443 Friday, 3 December , 2021

شرکا

20اسفند
دو به شـکِّ آقـا شهـرام و شـرکا!

دو به شـکِّ آقـا شهـرام و شـرکا!

دبیری با بحران تایید صلاحیت رو‌به‌روست. او این روزها در حالت دو به شکِّ ثبت‌نام یا انصراف قرار دارد. چراکه اگر ثبت‌نام کند و صلاحیتش رد شود، در منش سیاسی خود شکسته خورده محسوب خواهد شد.

برچسب ها