تاریخ : چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ 4 جماد أول 1443 Wednesday, 8 December , 2021

شین آباد

12بهمن
اینجا تحصیل به قیمت جان آب می خورد!

اینجا تحصیل به قیمت جان آب می خورد!

فلان بنیاد که معلوم نیست قرار است کدام اتم را بشکافد و چه گلی بر سر این مملکت بزند، ده برابر آموزش و پروروش بودجه دارد و این ادعا واهی نیست که نظام آموزشی ایران با صدقه خیرین همیشه اداره شده است.

برچسب ها