تاریخ : پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ 16 صفر 1443 Thursday, 23 September , 2021

مانع

26فروردین
روسیه مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران با کشورهای آسیای میانه

روسیه مانعی بر سر راه گسترش روابط ایران با کشورهای آسیای میانه

روسیه ترجیح می‌دهد ابتکار عمل کمربند چین برای جلب سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سهم قابل توجه در قالب ترانزیت از تجارت از چین به اروپا و بالعکس با عبور از قلمروی روسیه عاید آن کشور شود.

برچسب ها