تاریخ : سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰ 22 جماد ثاني 1443 Tuesday, 25 January , 2022

مدیریت شهری

28اردیبهشت
قصه پرغصه مدیریت شهری!

قصه پرغصه مدیریت شهری!

متوسط سرانه بودجه شهرداری‌ها ( تقسیم بودجه شهرداری بر جمعیت شهر ) در سال ۹۹ در کلان‌شهرها حدود سه میلیون تومان بود اما نیازهای شهری در بخش‌های مختلف برای کلان‌شهرهای ایران، سرانه پانزده میلیون تومانی را می‌طلبد.

16اردیبهشت
اولویت‌ انتخاب بر اساس کاستی ها باشد!

اولویت‌ انتخاب بر اساس کاستی ها باشد!

در روند شکل گیری مدیریت شهری دوره ششم، در ابتدا سعی شود تا نفراتی در پارلمان شهری حضور یابند که متناسب برای رفع این چالش‌ها و تهدیدات و درصورت امکان تبدیل آن‌ها به فرصت باشند. همچنین دارای عمق نگاه و تحلیل بوده و نسبت به شهرداری و منابع محدود آن نیز تعصب سازمانی داشته باشند.

30فروردین
لزوم حضور نخبگان در مدیریت شهری!

لزوم حضور نخبگان در مدیریت شهری!

بايد اذعان نمود در کشور ما علی‌رغم حضور نخبگان متعدد در عرصه‌های مختلف، کمتر از وجود آنها در عرصه اداره مملکت استفاده می‌شود و ظاهراً آن چه در میدان عمل می بینیم، بی مهری به این قشر فرهیخته در طول همه این سال ها بوده است.

برچسب ها