تاریخ : جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ 17 صفر 1443 Friday, 24 September , 2021

مشکوک است!

24شهریور
مشکوک است!

مشکوک است!

پرسش اساسی در این رابطه آن است که در این کمتر از یک ماه چه اتفاقی افتاده که به ناگاه همه مشکلات موجود در حوزه پیشگری و واکسیناسیون و تامین داروهای مورد نیاز حل شده است؟ نه توافقی در کار بوده و نه به گفته نهادهای مسئول اقدام خاصی در این رابطه برای واردات صورت گرفته است؟! در این رابطه این شائبه ایجاد می شود که نکند اقدامات اخیر در دوره دولت قبل هم مقدور بوده و صرفا درگیر کشمکش های چندش آور سیاسی بوده و برخی سعی داشته اند تا افتخار کنترل این ویروس به نام خودشان و جناح سیاسی شان ثبت شود؟

برچسب ها