تاریخ : پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ 9 صفر 1443 Thursday, 16 September , 2021

ناگهان احمد افتخار خاورمیانه می شود!

17شهریور
ناگهان احمد افتخار خاورمیانه می شود!

ناگهان احمد افتخار خاورمیانه می شود!

احمد مسعود به جای فرار به ایران و یا فرانسه و زیستی آسوده و گمنام رفت در غارهای پنجشیر سنگر ساخت. جهانیان تلاش می کنند اهمیتی به او ندهند، اما دستهای خالی و تنهای فرمانده جوان پنجشیر وجدان ها را نشانه گرفته و در این نشانه گیری به نحو چشمگیری موفق عمل کرده است.

برچسب ها