تاریخ : پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ 16 صفر 1443 Thursday, 23 September , 2021

نظارت

11اردیبهشت
در نبود نظارت شورای شهر/ شهرداری تبریز تا چه میزان سربلند است؟

در نبود نظارت شورای شهر/ شهرداری تبریز تا چه میزان سربلند است؟

شهردار تبریز دوباره خود یک طرفه به قاضی رفته است و راضی راضی از مجیزگویی خود گویا خوشحال، برگشته است!

برچسب ها