تاریخ : پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ 9 صفر 1443 Thursday, 16 September , 2021

نقد

25بهمن
نقدی بر یک انتقادناشیانه!

نقدی بر یک انتقادناشیانه!

ما نتیجه رویکرد ادغام قدرت سیاسی و ثروت را در طول همه این سال ها به چشم دیده ایم و بخش خصوصی را نامحرم پنداشته ایم، غافل از این که اساس اقتصاد یک کشور بر پایه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بوده و دولت نقش ناظر را دارد.

برچسب ها