تاریخ : چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰ 16 جماد ثاني 1443 Wednesday, 19 January , 2022

نقد

25بهمن
نقدی بر یک انتقادناشیانه!

نقدی بر یک انتقادناشیانه!

ما نتیجه رویکرد ادغام قدرت سیاسی و ثروت را در طول همه این سال ها به چشم دیده ایم و بخش خصوصی را نامحرم پنداشته ایم، غافل از این که اساس اقتصاد یک کشور بر پایه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بوده و دولت نقش ناظر را دارد.

برچسب ها