تاریخ : جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ 26 شوال 1443 Friday, 27 May , 2022

پاکستان و سودای تصرف نیابتی!

20شهریور
پاکستان و سودای تصرف نیابتی!

پاکستان و سودای تصرف نیابتی!

قطعا پاکستانی ها به افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خود نگاه می کنند و از آن به عنوان نوعی سد دفاعی در جنگ احتمالی خود با هند و کشاندن نزاع به فراسوی مرزهای خود و البته دسترسی به آسیاسی میانه نگاه می کنند.

برچسب ها