تاریخ : جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ 17 صفر 1443 Friday, 24 September , 2021

گزارش میدانی کرونا!

31مرداد
گزارش میدانی کرونا!

گزارش میدانی کرونا!

امروز بیمارستان های تبریز شاهد صحنه های دردناکی از خیل عظیم مبتلایانی است که نه جایی برای بستری شان وجود دارد و نه در برخی موارد دارویی برای درمانشان. به فرض اگر موفق به تهیه دارو هم شوید، قیمت ها به گونه ای است که برای تهیه یک نسخه دارویی باید وام بانکی گرفت! میزان مبتلایان به قدری است که عمده کرونایی ها در کف اورژانس بیمارستان به امید باز شدن جا و تخت برای بستری هستند و اگر خدای ناکرده از دو فاکتور پول و آشنا تهی باشید آن وقت است که بایستی بیمار خود را به قضا و قدر الهی و به دست سرنوشت بسپارید.

برچسب ها